Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Zaključenje likvidacije
Datum otvaranja
21.12.2016.
Datum zatvaranja
23.3.2018.
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 25, 04.04.2018
Datum objave u novinama
4.4.2018.
Datum ročišta
4.4.2018.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Širokom Brijegu
Broj predmeta kod suda
64 0 L 042066 16 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato