Kumulativna ekonomska statistika


2021
2022
Index
Ukupan broj aktivnih kompanija
211.031
212.245
1,01 0,01
Ukupan broj blokiranih kompanija
61.059
67.174
1,10 0,10
Ukupan broj kompanija u stečaju
2.263
2.339
1,03 0,03
Ukupan broj kompanija u likvidaciji
912
920
1,01 0,01
Ukupni prihodi svih kompanija
71.767.970.619,00
25.354.649.563,00
0,35 -0,65
Ukupni rashodi svih kompanija
67.686.187.466,00
23.434.902.963,00
0,35 -0,65