Kumulativna ekonomska statistika


2023
2024
Index
Ukupan broj aktivnih kompanija
239.723
239.740
1,00 0,00
Ukupan broj blokiranih kompanija
78.882
79.034
1,00 0,00
Ukupan broj kompanija u stečaju
2.432
2.443
1,00 0,00
Ukupan broj kompanija u likvidaciji
926
929
1,00 0,00
Ukupni prihodi svih kompanija
418.827,00
418.827,00
1,00 0,00
Ukupni rashodi svih kompanija
374.395,00
374.395,00
1,00 0,00