Kumulativna ekonomska statistika


2022
2023
Index
Ukupan broj aktivnih kompanija
235.431
238.279
1,01 0,01
Ukupan broj blokiranih kompanija
75.402
78.061
1,04 0,04
Ukupan broj kompanija u stečaju
2.374
2.384
1,00 0,00
Ukupan broj kompanija u likvidaciji
924
922
1,00 0,00
Ukupni prihodi svih kompanija
24.042.730.531,00
23.974.343.579,00
1,00 0,00
Ukupni rashodi svih kompanija
22.238.980.326,00
22.150.193.016,00
1,00 0,00