Stečaj


Tip
Stečaj
Status
Zaključenje stečajnog postupka
Datum otvaranja
8.10.2018.
Datum zatvaranja
18.12.2018.
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 1
Datum objave u novinama
1.11.2019.
Datum ročišta
1.11.2019.
Sudija
Ivana Krželj
Sud
Općinski sud u Sarajevu
Broj predmeta kod suda
65 0 St 703510 18 St
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato