Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Zaključenje likvidacije
Datum otvaranja
20.2.2019.
Datum zatvaranja
17.4.2019.
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 29
Datum objave u novinama
6.5.2019.
Datum ročišta
6.5.2019.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Orašju
Broj predmeta kod suda
25 0 L 048797 19 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato