Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Zaključenje likvidacije
Datum otvaranja
29.1.2019.
Datum zatvaranja
26.3.2019.
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 21
Datum objave u novinama
3.4.2019.
Datum ročišta
3.4.2019.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Orašju
Broj predmeta kod suda
25 0 L 048598 18 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato