Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Zaključenje likvidacije
Datum otvaranja
21.3.2019.
Datum zatvaranja
13.6.2019.
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 44
Datum objave u novinama
26.6.2019.
Datum ročišta
26.6.2019.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Bihaću
Broj predmeta kod suda
17 0 L 090821 18 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato