Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Zaključenje likvidacije
Datum otvaranja
5.3.2019.
Datum zatvaranja
31.5.2019.
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 40
Datum objave u novinama
12.6.2019.
Datum ročišta
12.6.2019.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Bihaću
Broj predmeta kod suda
17 0 L 092915 18 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato