Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Zaključenje likvidacije
Datum otvaranja
16.4.2019.
Datum zatvaranja
9.7.2019.
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 52
Datum objave u novinama
24.7.2019.
Datum ročišta
24.7.2019.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Bihaću
Broj predmeta kod suda
17 0 L 091737 18 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato