Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Zaključenje likvidacije
Datum otvaranja
30.8.2019.
Datum zatvaranja
18.12.2019.
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 1
Datum objave u novinama
8.1.2020.
Datum ročišta
8.1.2020.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Širokom Brijegu
Broj predmeta kod suda
64 0 L 051927 19 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato