Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Zaključenje likvidacije
Datum otvaranja
14.3.2019.
Datum zatvaranja
24.5.2019.
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 38
Datum objave u novinama
5.6.2019.
Datum ročišta
5.6.2019.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Širokom Brijegu
Broj predmeta kod suda
64 0 L 050349 19 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato