Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Zaključenje likvidacije
Datum otvaranja
2.9.2019.
Datum zatvaranja
12.2.2020.
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 15
Datum objave u novinama
26.2.2020.
Datum ročišta
26.2.2020.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Širokom Brijegu
Broj predmeta kod suda
64 0 L 051919 19 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato