Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Zaključenje likvidacije
Datum otvaranja
11.12.2018.
Datum zatvaranja
6.6.2019.
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 40
Datum objave u novinama
12.6.2019.
Datum ročišta
12.6.2019.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Širokom Brijegu
Broj predmeta kod suda
64 0 L 049217 18 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato