Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Zaključenje likvidacije
Datum otvaranja
16.7.2020.
Datum zatvaranja
22.9.2020.
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 71
Datum objave u novinama
7.10.2020.
Datum ročišta
7.10.2020.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Širokom Brijegu
Broj predmeta kod suda
64 0 L 053801 19 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato