Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Zaključenje likvidacije
Datum otvaranja
27.12.2019.
Datum zatvaranja
24.2.2020.
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 19
Datum objave u novinama
11.3.2020.
Datum ročišta
11.3.2020.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Širokom Brijegu
Broj predmeta kod suda
64 0 L 053016 19 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato