Stečaj


Tip
Stečaj
Status
Zaključenje stečajnog postupka
Datum otvaranja
7.6.2019.
Datum zatvaranja
11.11.2020.
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 85, 20.11.2020
Datum objave u novinama
20.11.2020.
Datum ročišta
20.11.2020.
Sudija
Aladin Bajrić
Sud
Općinski sud u Bihaću
Broj predmeta kod suda
17 0 St 095229 18 St
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato