Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Otvaranje Likvidacije
Datum otvaranja
4.3.2019.
Datum zatvaranja
24.4.2019.
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 16
Datum objave u novinama
15.3.2019.
Datum ročišta
15.3.2019.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Bihaću
Broj predmeta kod suda
17 0 L 092364 18 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato