Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Otvaranje Likvidacije
Datum otvaranja
28.5.2019.
Datum zatvaranja
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 42
Datum objave u novinama
19.6.2019.
Datum ročišta
19.6.2019.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Orašju
Broj predmeta kod suda
25 0 L 049457 19 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato