Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Otvaranje Likvidacije
Datum otvaranja
24.2.2021.
Datum zatvaranja
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 19
Datum objave u novinama
10.3.2021.
Datum ročišta
10.3.2021.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Širokom Brijegu
Broj predmeta kod suda
64 0 L 069045 20 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato