Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Otvaranje Likvidacije
Datum otvaranja
9.3.2020.
Datum zatvaranja
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 21
Datum objave u novinama
20.3.2020.
Datum ročišta
20.3.2020.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Širokom Brijegu
Broj predmeta kod suda
64 0 L 053961 20 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato