Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Otvaranje Likvidacije
Datum otvaranja
8.11.2019.
Datum zatvaranja
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 97
Datum objave u novinama
25.12.2019.
Datum ročišta
25.12.2019.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Goraždu
Broj predmeta kod suda
45 0 L 038997 19 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato