Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Otvaranje Likvidacije
Datum otvaranja
21.5.2019.
Datum zatvaranja
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 36
Datum objave u novinama
29.5.2019.
Datum ročišta
29.5.2019.
Sudija
Izeta Džendžo
Sud
Općinski sud Livno
Broj predmeta kod suda
68 0 L 052099 19 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato