Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Otvaranje Likvidacije
Datum otvaranja
29.5.2019.
Datum zatvaranja
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 40
Datum objave u novinama
12.6.2019.
Datum ročišta
12.6.2019.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Bihaću
Broj predmeta kod suda
17 0 L 087533 17 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato