Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Otvaranje Likvidacije
Datum otvaranja
14.9.2020.
Datum zatvaranja
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 85, 20.11.2020
Datum objave u novinama
20.11.2020.
Datum ročišta
20.11.2020.
Sudija
Dino Muslić
Sud
Općinski sud u Bihaću
Broj predmeta kod suda
17 0 L 109615 20 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato