Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Otvaranje Likvidacije
Datum otvaranja
19.4.2019.
Datum zatvaranja
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 32
Datum objave u novinama
15.5.2019.
Datum ročišta
15.5.2019.
Sudija
Senja Džafić
Sud
Općinski sud u Bihaću
Broj predmeta kod suda
17 0 L 095944 18 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato