Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Otvaranje Likvidacije
Datum otvaranja
14.5.2019.
Datum zatvaranja
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 36
Datum objave u novinama
29.5.2019.
Datum ročišta
29.5.2019.
Sudija
Senja Džafić
Sud
Općinski sud u Bihaću
Broj predmeta kod suda
17 0 L 098484 19 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato