Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Otvaranje Likvidacije
Datum otvaranja
18.4.2019.
Datum zatvaranja
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 29
Datum objave u novinama
6.5.2019.
Datum ročišta
6.5.2019.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Bihaću
Broj predmeta kod suda
17 0 L 086364 18 L 2
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato