Stečaj


Tip
Likvidacija
Status
Otvaranje Likvidacije
Datum otvaranja
12.2.2020.
Datum zatvaranja
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 17
Datum objave u novinama
4.3.2020.
Datum ročišta
4.3.2020.
Sudija
Dino Muslić
Sud
Općinski sud u Bihaću
Broj predmeta kod suda
17 0 L 094585 18 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato