Stečaj


Tip
Stečaj
Status
Odbijanje zahtjeva za otvaranje stečaja
Datum otvaranja
7.12.2018.
Datum zatvaranja
16.4.2019.
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 40
Datum objave u novinama
12.6.2019.
Datum ročišta
12.6.2019.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud Livno
Broj predmeta kod suda
68 0 St 051115 18
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato