Stečaj


Tip
Stečaj
Status
Odbijanje zahtjeva za otvaranje stečaja
Datum otvaranja
7.9.2018.
Datum zatvaranja
16.7.2019.
Izvor oglasa
Službene novine Federacije BiH
Broj službenih novina
Broj 54
Datum objave u novinama
31.7.2019.
Datum ročišta
31.7.2019.
Sudija
Nepoznato
Sud
Općinski sud u Goraždu
Broj predmeta kod suda
45 0 L 036738 18 L
Tip postupka
Nepoznato
Način plaćanja
Nepoznato