Aukcije


ID aukcije
Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika-stanovi, voćnjaci, poslovne zgrade KO Olovo
Početna cijena
16.402,60
Datum
19.6.2024.
Predmet aukcije
80cc971a-8d09-41bb-962e-5507515d3cf6
Mjesto
51a5d883-ce02-49a1-adde-f828fd15ee41
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika-građevinsko zemljište i kompleks objekata za preradu mesa i mesnih prerađevina sa pratećim sadržajima
Početna cijena
943.919,48
Datum
19.6.2024.
Predmet aukcije
98d09591-f3fe-4103-80be-bade16605fc6
Mjesto
ff12072d-311b-40b2-847c-79824948c0a8
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika-kuća, zgrada sa dvorištem, štala, farma svinja KO Omarska, KO Prača Donja
Početna cijena
560.849,34
Datum
19.6.2024.
Predmet aukcije
f7662008-4c8a-4854-aace-09bf3ecdaa5c
Mjesto
a3353916-9e99-411d-8e4f-198d3216f217
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Javni oglas za prodaju privrednog subjekta Hidrogradnje d.d. Sarajevo u stečaju putem usmenog javnog nadmetanja
Početna cijena
3.770,58
Datum
19.6.2024.
Predmet aukcije
ed0a1f41-8d23-4354-9a7b-102c90c84896
Mjesto
c4db2974-8b76-44cb-83b9-82d1ad763319
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2024
Početna cijena
60.652,47
Datum
19.6.2024.
Predmet aukcije
6b917807-f115-4281-b1d3-0beaf1813f73
Mjesto
673bd328-7a3b-473a-bc6e-ea8e0f75e943
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
(Nabavka male vrijednosti) (obavještenje o nabavci usluge iz Aneksa II) Usluge hotelskog smještaja 2024
Početna cijena
275.275,87
Datum
19.6.2024.
Predmet aukcije
9af2ddb0-65dc-477b-8be2-1796623e972e
Mjesto
206d2d84-3462-46b5-8752-7aac41367270
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima