Aukcije


ID aukcije
Prodaja nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika-proizvodno-poslovni objekti unutar kruga tvornice, fabrički krug, mašine, oprema, postrojenja
Početna cijena
440.587,25
Datum
25.5.2024.
Predmet aukcije
1075ecdc-ff11-4091-879f-e01727e2ea0f
Mjesto
46d714bd-0b91-4460-ba80-0791bcb7b49d
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika
Početna cijena
81.653,72
Datum
25.5.2024.
Predmet aukcije
7de60f0d-c966-41a6-ac78-d92bfb7c25ad
Mjesto
d52f3d7b-6578-4680-b68d-281b9e24657d
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Oglas o III (trećoj) prodaji potraživanja koje ima JP Robne rezerve RS ad u stečaju Banja Luka od preduzeća Sinecoop doo Trn Laktaši i prodaji pokretnne imovine stečajnog dužnika-vozilo
Početna cijena
150.697,25
Datum
25.5.2024.
Predmet aukcije
40799645-44c0-4a9f-bea8-b583ed2c5ca7
Mjesto
7e1a6304-58f9-4cc4-9976-feb2ab8ec175
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika-poslovni objekat sa pratećim zemljištem
Početna cijena
356.317,51
Datum
25.5.2024.
Predmet aukcije
a2191d97-eb07-4efc-9eea-ce95bad9cdfe
Mjesto
00880ffb-875a-4133-8338-a188554b943e
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika-1. Zemljište ispod i uz privredne objekte u površini 17671 m2 i 2. Pomoćni objekti u privredi od rednog broja 1-9 popisa, u A1 listu nepokretnosti, od toga 6 objekata postoji a tri objekta su uništena i ne postoje. Ukupna površina postojećih objekata iznosi 738 m2, sve upisano u l.n. broj:1220/1 na k.č. broj: 144/1 k.o. Kneževo 1
Početna cijena
59.123,33
Datum
25.5.2024.
Predmet aukcije
6b2eb3ed-189e-4cfa-830b-be3e03621e3b
Mjesto
d95f93aa-bfde-4cda-8f58-111c94fef519
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Prodaja nepokretne i pokratne imovine stečajnog dužnika-1. Poslovni objekat u privredi površine 2653 m2 upisan na k.č. 340/1, Luke, Zemljište uz privredni objekat u površini 6269 m2 upisano na k.č. 340/1 sve iz L.N. broj: 868 KO Kneževo, 2. Oprema, alat, i sitan inventar, 3. Gotovi proizvodi, 4. Poluproizvodi, 5. Rezervni dijelovi, 6. Pomoćni material, 7. Repromaterijal-gumena roba
Početna cijena
46.493,82
Datum
25.5.2024.
Predmet aukcije
10a07f37-61ac-4a29-9c15-03eb20c47bc8
Mjesto
ac3deaf0-b4d7-4d36-ae40-7407e854fc9e
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima