Prodaja zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreza poreznog obveznika


Datum
21.9.2023.
Početna cijena
121.270,30
Predmet aukcije
4a0a024c-04e1-4341-bf49-4cdacce5a99d
Mjesto
d3d2ae20-0d8f-4ba7-8e61-80bae1e6f008
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINEKANTONALNI POREZNI URED SARAJEVOBOSNIA AND HERZEGOVINA Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi ("Sl. novine F BiH", 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 91/15 i 44/22) i čl. 62. do 69. Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obaveza ("Sl. novine Federacije BiH", broj: 50/02, 54/03, 31/11, 38/16, 69/17 i 18/21). Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Sarajevo, oglasio je prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreza poreznog obveznika - dužnika putem direktne prodaje.Direktna prodaja će se održati dana 28.09.2023. godine s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Kantonalnogporeznog ureda Sarajevo, Odsjek za prinudnu naplatu, na adresi Augusta Brauna 2. Sve zainteresirane osobe mogu pogledati zaplijenjenu imovinu koja je predmet direktne prodaje i dokaze ovlasništvu na navedenom lokalitetu dana 21.09.2023. godine (četvrtak) i 22.09.2023. godine (petak) u vremenu od12,00 do 15,00 sati.