Prodaja nepokrtnosti-zemljište


Datum
23.1.2021.
Početna cijena
29.714,98
Predmet aukcije
b3395b43-6032-4aaa-b31a-fe93dfbab59c
Mjesto
f3c323a5-2400-4bce-9302-8efbfbe18fb4
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


OSNOVNI SUD U BIJELJINI – ODJELJENJE U LOPARAMABroj: 80 2 I 001700 20 IBijeljina, 18.12.2020.godineOSNOVNI SUD U BIJELJINI, ODJELJENJE U LOPARAMA, sudija Semir Mehanović, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Republika Srpska – Ministarstvo Finansija Poreska uprava RS- Područni centar Bijeljina, zastupani po Pravobranilaštvu R.S.- Sjedište zamjenika u Bijeljini, protiv izvršenika Mitrović Mare kćeri Ljube iz Lopara, vl. SUR Maja ul. Treće Majevičke bb, JMBG ......., radi prinudne naplate duga, v.s.p. 14.342,91 KM, donio je dana 18.12.2020.godine sljedeći: Z A K LJ U ČAKo prvoj prodaji nepokretnosti 1. Određuje se drugo ročište za javnu prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina upisanih u ZK ulošku broj 666 k.o. Labucka, označenim kao k.č. 617/7 SP Krčevina, na kojima je izvršenik upisan kao nosilac prava suvlasništva sa 1/2 dijela.2. Ročište za prodaju nepokretnosti iz tačke 1. ovog zaključka održat će se u petak 29.01.2021. godine u 12,00 časova, u zgradi Osnovnog suda u Bijeljini Odjeljenje u Loparama, soba broj 5, na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenik i zainteresovana lica kao kupci.