Prodaja nepokrtnosti-stambena zgrada, pomoćna zgrada, njivam voćnjak


Datum
23.1.2021.
Početna cijena
182.830,90
Predmet aukcije
e1f30459-0b62-4a61-b470-5d2608f3e173
Mjesto
bded3963-824f-4a59-af05-b8427f5eb889
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


Osnovni sud u Bijeljini Prodaja u izvršnom postupku pom. zgrade, voćnjaka, njive.. u Gornjem BrodcuOSNOVNI SUD U BIJELJINIBroj: 80 0 I 041940 20 I 5Bijeljina, 14.12.2020. godineOSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Smiljka Dević, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Naša banka A.D. Bijeljina, protiv izvršenika Marković Marka, iz Gornjeg Brodca, radi naplate duga, v.sp. 17.455,20 KM, van ročišta, donio je dana 14.12.2020.godine, slijedećiZ A K LJ U Č A K- o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti – Određuje se drugo ročište za javnu prodaju nekretnina izvršenika označenih kao:- k.č br. 5670/ E2 zv. "Suvara" pomoćna zgrada pov. 64 m2 upisana u zk.uložak br. 1070 k.o. Brodac Gornji kao svojina izvršenika sa dijelom 1/1,- k.č.br.567/0 zv. "Suvara" pomoćna zgrada pov. 10 m2, voćnjak 3 klase pov. 43 m2, stambena zgrada pov. 68 m2, pomoćna zgrada pov. 64 m2, pomoćna zgrada pov. 8 m2, pomoćna zgrada pov. 17 m2 i dvorište pov. 500 m2, upisane u zk.uložak br. 1071 k.o. Brodac Gornji, kao susvojina izvršenika sa dijelom 487/710,- k.č.br.567/0 E1 zv. "Suvara" pomoćna zgrada pov. 17 m2 , pomoćna zgrada pov. 10 m2, stambena zgrada pov. 68 m2 i pomoćna zgrada pov. 8 m2 , upisana u zk.uložak br. 849 k.o. Brodac Gornji kao susvojina izvršenika sa dijelom ½,- k.č.br.1989/1 zv. "Prekaje" njiva 2 klase, pov. 2743 m2 i njiva 3 klase pov. 4260 m2, upisana u zk.ul.br.226 k.o. Brodac Gornji kao susvojina izvršenika sa dijelom ½.Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija broj 49 na dan 28.01.2021.godine u 11,00 časova.