Prodaja nepokretnosti izvršenika-zemljište u Mirosavcima


Datum
20.6.2021.
Početna cijena
16.550,34
Predmet aukcije
9241e0de-a6e7-4c4e-ac42-bb1bb4a59ff9
Mjesto
44f6e1a3-e651-4f7c-9575-aa3532dc11c1
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


OSNOVNI SUD U BIJELjINIProdaja nekretnina (šume, voćnjaka, njive....) u MirosavcimaOSNOVNI SUD U BIJELjINIODJELjENjE U LOPARAMA Broj:80 2 I 058127 20 I 5Lopare, 03.06.2021. godine Osnovni sud u Bijeljini-Odjeljenje u Loparama, sudija Jovan Savić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Mikrokreditna Fondacija "Eki" Sarajevo, Organiziciona Jedinica Brčko, protiv izvršenika Marić Miodraga iz Mirosavaca, radi Izvršenje radi naplate duga, v.sp. 7.626,02 KM , van ročišta, donio je dana 03.06.2021. slijedećiZ A K Lj U Č A K- o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti - Određuje se drugo ročište za javnu prodaju nekretnina izvršenika Marić Miodraga, iz Mirosavaca, označenih kao:1. -k.č. 263, Krčevina, Šuma 3 klase, površine 19174 m2, tržišna vrijednost 1.3045,99 KM,2. -k.č. 264, Krčevina,Pašnjak 3 klase, površine 1501 m2, tržišna vrijednost 1.134,76 KM,3. -k.č. 265, Krčevina,Ostali objekti, površine 21 m2, tržišna vrijednost 85,89 KM,4. -k.č. 265, Krčevina,Štala, površine 40 m2, tržišna vrijednost 163,60 KM,5. -k.č. 265, Krčevina,Štala, površine 35 m2, tržišna vrijednost 143,15 KM,6. -k.č. 265, Krčevina,Ostali objekti, površine 25 m2, tržišna vrijednost 102,25 KM,7. -k.č. 265, Krčevina,Njiva 6 klase, površine 11481 m2, tržišna vrijednost 8.725,56 KM,8. -k.č. 266, Krčevina,Njiva 6 klase" površine 367m2, tržišna vrijednost 278,92 KM,9. -k.č. 267, Krčevina,Stambeni objekat, površine 64 m2, tržišna vrijednost 261,76 KM10. -k.č. 267, Krčevina,Ostali objekgi, površine 35 m2, tržišna vrijednost 143,15 KM,11. -k.č. 267, Krčevina,Voćnjak 3 klase, površine 1353 m2, tržišna vrijednost 1.028,28 KM,12. -k.č. 267, Krčevina,Dvorište, površine 1000 m2, tržišna vrijednost 4.090,00 KM,13. -k.č. 535,Bašča, Voćnjak 4 klase, površine 1329 m2, tržišna vrijednost 1. 116,36 KM, sve upisane u List nepokretnosti br.158 k.o. Mirosavci, na imenu Marić Miodraga iz Mirosavaca. Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda-Odjeljenje u Loparama, kancelarija Odjeljenja u Loparama br.4. na dan, 09.07.2021.godine sa početkom u 10:30 časova.