Prodaja nepokrentosti dužnika-stambeni prostor na ko Ugljevik


Datum
19.9.2021.
Početna cijena
538.479,68
Predmet aukcije
acdebe53-8c82-440a-94f8-8181f2ca1470
Mjesto
8cf2aa0c-43bd-43ee-be7e-21675d15d779
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


OSNOVNI SUD U BIJELjINIProdaja u izvršnom postupku stambene zgrade (povr. 113 m2) u Ugljeviku13.07.2021.OSNOVNI SUD U BIJELjINI Broj:80 0 I 062785 18 I 2Bijeljina, 12.07.2021. godineOSNOVNI SUD U BIJELjINI, sudija Smiljka Dević, u izvršnom postupku tražioca izvršenja "Banka Srpske" A.D.Banja Luka – u stečaju, Banja Luka, ul. Aleja Svetog Save 61, protiv izvršenice Benović Mire, iz Ugljevičke Obriježi, radi novčanog potraživanja, van ročišta, donio je dana 12.07.2021. godine, slijedeći Z A K Lj U Č A K- o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti – Određuje se drugo ročište za javnu prodaju nepokretnosti izvršenice Benović Mire, označenih kao:- k.č br.308 u naravi stambena zgrada površine 113 m2, ostali objekti površine 8 i 14 m2 i dvorište površine 1339 m2 upisani u list nepokretnosti br.31/0 k.o Ugljevik kao susvojina izvršenika sa djelom 1/3.Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija broj 49 na dan ponedeljak 30.08.2021.godine u 12,00 časova. Konstatuje se da je tržišna vrijednost nekretnina utvrđena u iznosu 78.401,68 KM. Na drugom ročištu predmetne nekretnine ne mogu se prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti.