Prodaja nekretnina izvršenika (voćnjaka i pašnjaka), upisanih u k.o. Labucka


Datum
19.9.2021.
Početna cijena
66.558,36
Predmet aukcije
4eac204f-4c7e-42b0-8dc2-924ff29b911b
Mjesto
a2491c27-7084-41aa-ac9c-2b4c6a3cacd2
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


Osnovni sud u Bijeljini Prodaja nekretnina izvršenika (voćnjaka i pašnjaka), upisanih u k.o. Labucka21.06.2021.OSNOVNI SUD U BIJELJINI ODJELJENJE U LOPARAMABroj: 80 2 I 002055 20 ILopare , 18.06.2021.godine OSNOVNI SUD U BIJELJINI, Odjeljenje u Loparama, po sudiji Semiru Mehanović, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Tomić Mihajla sina Ranka iz Lipovice opština Lopare i Tomić Marija kći Milorada iz Lipovice, opština Lopare, zastupani po punomoćniku advokatu Slavici Ristić iz Brčkog, protiv izvršenika Tomić Ranka sina Mihajla iz Lipovice , radi naplate novčanog potraživanja, donio je dana 18.06.2021.godine, sljedeće: Z A K LJ U ČAKo prvoj prodaji nepokretnosti 1. Određuje se prvo ročište za javnu prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina označenih kao:- k.č. broj 194 voćnjak 6. klase zv. Gaj kod kuće površine 5000 m2,- k.č. broj 194 pašnjak 5. klase zv. Gaj kod kuće površine 2000 m2,- k.č. 196/1 voćnjak 6. klase zv. Utrina površine 3650 m2,- k.č. broj 197 voćnjak 6. klase zv. Utrina površine 4900 m2,upisanih z.k. ulošku broj 330 k.o. Zlo Selo, na kojima je izvršenik upisan kao nosilac prava suvlasništva sa 1/2 dijela, što odgovara nekretninama upisanim u posjedovni list broj 349 k.o. Labucka dio posjeda na ime izvršenika sa 1/1 dijela,.2. Ročište za prodaju nepokretnosti iz tačke 1. ovog zaključka održat će se u petak 30.07.2021. godine u 12,00 časova, u zgradi Osnovnog suda u Bijeljini Odjeljenje u Loparama, soba broj 5, na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenik i zainteresovana lica kao kupci.