Prodaja nekretnina izvršenika-njiva na KO Bijeljina 1


Datum
13.4.2021.
Početna cijena
215.451,29
Predmet aukcije
4c84f983-5a66-47e6-a826-e3708d9ca40a
Mjesto
a1b58cce-827e-4ce6-9016-db78c370a961
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


OSNOVNI SUD U BIJELJINI Prodaja u izvršnom postupku nekretnina (njiva 2 klase) u BijeljiniOSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj:80 0 Ip 123864 20 IpBijeljina, 24.03.2021. godineOSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Smiljka Dević, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Republika Srpska Ministarsatvo finansija Poreska uprava Područni centar Bijeljina, protiv izvršenika Dalibor Andrić, iz Bijeline, ul. Ćirila i Metodija br. 23, radi naplate duga , v.sp. 1.252,08 KM , van ročišta, donio je dana 24.03.2021.godine, slijedeći Z A K LJ U Č A K- o prvom ročištu za prodaju nepokretnosti – Određuje se drugo ročište za javnu prodaju nepokretnih stvari izvršenika Andrić Dalibora: - upisani u list nepokretnosti br. 4659/0 k.o. Bijeljina 1,- k.č.br. 4922/2 u naravi njiva 2 klase površine 709 m2 na kojoj izvršenik ima pravo svojine sa dijelom 1/1.Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija broj 49 na dan 29.04.2021. godine u 11,00 časova.Konstatuje se da je tržišna vrijednost nekretnina iz tač. I ovog Zaključka, utvrđena u iznosu od 38.706,36 KM.